Udkast til artikel – klumme

Artikel om netværk….

Vi lever i en tid, hvor netværk er blevet en naturlig del af et professionelt virke – og en væsentlig forudsætning for at fungere godt i arbejdslivet, fagligt såvel som socialt. Opgaverne for både ledere og specialister er i dag blevet sværere og udfordringerne blevet større, hvilket for mange fordrer et øget behov for videndeling, erfaringsudveksling og sparring fra ‘ligemænd’.