Projektfacilitering og rådgivning

Virksomheden indgår som både rådgiver, sparringspartner og facilitator i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, både i samspil med offentlige og private organisationer og i samarbejde med forskningsinstitutioner.

Projekternes faglige fokus kan spænde bredt, og ydelserne tilpasses de specifikke projekter i relation til organisationen og projekt- og forskningslederens behov.

Aktuelt indgår jeg bl.a. i følgende projekter:

Hvad er nabostøj? v/Sandra Lori Petersen, Institut for Antropologi, Københavns Universititet. Se bl.a. Hvidbog om nabostøj – en fælles udfordring

Robotten/teknologien som kollega v/Jakob Krause-Jensen, Forskningsprogrammet Fremtidens teknologi, kultur og læring, Aarhus Universitet. Se bl.a. rapporten Robotten/teknologien som kollega.

Åben innovation, videndeling og sparring i Det blå Danmark v/Jakob Krause-Jensen, Forskningsprogrammet Fremtidens teknologi, kultur og læring, Aarhus Universitet. Se rapporten Åben innovation i Det blå Danmark – på trods af DNA og NDA.