Om Bettina Skårup

Gennem mere end 20 år har Bettina Skårup arbejdet med ledelsesfeltet, dels som forsker og underviser v/CBS og Metropol, dels som konsulent i forskellige organisationer. I rollen som konsulent og rådgiver arbejder hun altid henimod løsninger, der giver lederne, medarbejderne og medlemmerne stort medejerskab og medansvar, ligesom der udvikles og tilpasses metoder, der – konkret i den specifikke organisation – kan bidrage direkte til, at alle involverede parter bidrager og deltager aktivt i processerne.

Bettina Skårup har videreuddannet sig inden for proceskonsultation, mødefacilitering, projektledelse og filmproduktion til læringsbrug, og har herudover udviklet forskellige koncepter til at understøtte professionel videndeling, faglig udvikling og netværksfacilitering.

Endelig har Bettina Skårup også skrevet og publiceret en række artikler og klummer om ledelse, ledelsestænkningens historie og professionaliseringen af HR, og har også haft ansvaret for at gennemføre større undersøgelser om ledere og ledelse, bl.a. Det Danske Ledelsesbarometer, FTFs Lederpejlinger, analyser af God ledelse af ledere og Sammenhængskraft mellem ledelseslagene. Hun har endvidere stået i spidsen for udviklingen af en Portal for visuel Lederudvikling.

Er du ledelsesfagligt interesseret, er du finde links til værktøj og artikler her.