Kompetence-netværk

  • Ønsker du som leder, at I får et mere klart udbytte af medarbejdernes løbende kompetenceudvikling?
  • Mangler I en ramme for, hvordan ny viden kan omsættes til lokal praksis i afdelingen?
  • Vil du gerne ændre på den kultur, I har fået etableret omkring efter- og videreuddannelse, sådan at uddannelsesaktiviteterne bliver koblet mere direkte til afdelingens mål og opgaver?
  • …. uden at det koster ret meget af dit i forvejen belastede efteruddannelsesbudget.
  • …. og uden at det koster ret meget af din i forvejen pressede tid.

Sammen kan vi tilpasse et netværksværktøj til netop din afdeling, der vil få medarbejderne til – sammen – at reflektere meget mere direkte og målrettet over, hvordan de selv kan omsætte ny viden til konkret praksis, sådan at ny viden kan skabe værdi i jeres organisation. Processen vi lægger til rette vil også få dig som leder til at blive mere klar på, hvilke krav du kan og skal stille til dine medarbejder, når I drøfter muligheder for kompetenceudvikling.

Kompetence-netværk internt i organisationen designes, sådan at både medarbejdere, leder og afdeling får styrket den sociale kapital i organisationen, da fokus – udover ansvar for praksisorienteringen af egen kompetenceudvikling – også ligger på de gensidige relationer og evnen til at agere netværksorienteret generelt.

Du kan starte allerede i dag ved at sende en mail, hvor du kort beskriver din afdeling og de behov du oplever. Så sender jeg dig – ganske gratis – en guide der vil kunne kick-starte jeres proces.

Send mailen til kontakt@bettinaskaarup.dk

Læs også en relevant artikel, netop om dette netværksværktøj: Organisationsudvikling uden brug af kostbar ledelsestid