Cases

  • Finansforbundet Ledernetværk på tværs af finansielle koncerner

  • Dansk Socialrådgiverforening netværk på tværs af arbejdspladserne

  • Nyborg Kommune på tværs af to ledergrupper

  • Århus Kommune – ledernetværk på hele sundhedområdet

  • FTF skræddersyet løsning for formænd for mindre faglige organisationer