Ledelse

Vi varetager konsulent-, rådgivnings- og projektopgaver for organisationer i den offentlige sektor, faglige organisationer og private virksomheder og bruges også aktivt i forbindelse med oplæg på konferencer, workshops, seminarer og lederudviklingsdage.

Specifikt ydes rådgivning og sparring til ledere, ledergrupper og ledelsesteam fx i forbindelse med forandringsprocesser, effektiviseringer og besparelser.

Ligeledes ydes der rådgivning og konsulentydelser i relation til projekter, evaluerings- og udviklingsopgaver. Omdrejningspunktet er co-creation og nytænkning.

Kontakt virksomheden hvis du har brug for en dialog om samarbejdsmuligheder.

***