Virksomheden ejes og drives på 14. år af konsulent, facilitator, rådgiver og coach Bettina Skårup.

Virksomheden bidrager med viden, facilitering, projektledelse og rådgivning til forsknings- og udviklingsprojekter.

Endvidere tilbyder virksomheden netværksfacilitering, facilitering af møder, faglige følgegrupper og seminarer.

Endeligt fungerer jeg også som rådgiver, mentor og coach for enkeltpersoner, ph.d.-studerende, postdocs og seniorforskere, og via virksomhedsaftaler.