Netværksgrupper for selvstændige

Selvstændige har brug for en stærk og inspirerende netværksgruppe, på samme måde som ledere har det. Det kan bogstavelig talt være guld værd, hvis man på en struktureret måde kan mødes – fx en gang om måneden – til fokuserede møder, hvor målet er at få virksomhederne (og ejerne) til at vokse og udvikle sig.

Mange har forsøgt at etablere netværk på egen hånd. Den store udfordring er dog oftest, at netværk blandt ligemænd savner ledelse. Når ansvaret er ‘ingens og alles’ bliver det sværere at sikre fokus og udfordrende at skabe den ønskede progression.

Derfor er konceptet Selvledende Netværk for Selvstændige udviklet. Hver netværksgruppe lægger ud med fire aftalte netværksmøder, hvor fire moduler er med til at styre processer og dialoger på møderne. Møderne er sat til at være 3 timer. Datoerne aftales i forbindelse med netværksgruppens etablering.

Alle moduler er alle bygget op om følgende ramme:

a) Iværksætter-faglige emner (salg, markedsføring, produktudvikling, presse, samarbejder, vækst, arbejdsflow, selvledelse og lign.)

b) Sparring på en konkret udfordring

c) Mål for egen virksomhed inden netværksgruppen ses igen

Netværkskonceptet muliggør at lokale netværksgrupper kan starte op løbende i hele landet. Det tilbyder en ramme og en klar struktur om netværksmøderne, hvor I på skift selv er tovholdere. En række velbeskrevne processer og øvelser bidrager til at sikre, at tiden udnyttes effektiv. Samtidigt hjælper de tovholderen med at få lagt en plan for mødet, så I når det fastlagte program. Ligeledes understøtter konceptet en form på netværksmøderne, der sikrer at alle reelt bidrager og alle får sparring på deres udfordringer. En fælles forventningsafstemning ved opstart og forskellige emner af relevans for selvstændige iværksættere, skaber herudover de indholdsmæssige rammer på netværksmøderne.

Er det helt sikkert noget for dig, kan du med det samme tilmelde dig her.

Erfaringen fra andre netværksgrupper viser, at konceptet i høj grad bidrager til, at deltagerne selv vælger at fortsætte på egen hånd, når de 4 moduler/netværksmøder er gennemført. Udover en gensidig sparring, feedback og videndeling, får deltagerne nemlig også trænet egne kompetencer i at holde effektive møder med fokus på, at alle skal opleve, at det er værdiskabende at deltage.

Alle kan deltage: Kvinder og mænd, unge og ældre, nystartede og erfarne. Dog er det et kriterium, at du ejer en virksomhed og at du er begyndt at sælge. Er du helt nystartet, er du velkommen til at henvende dig i forhold til andre muligheder for rådgivning.

Din investering vil kun være kr. 2.500 + moms.

Yes – jeg vil gerne tilmelde mig nu!!!

Er du sådan-måske-lidt interesseret kan du skrive dig op på listen af interesserede, så vil du blive kontaktet, så snart nye netværksgrupper starter op i dit område. Netværksgrupperne etableres løbende og i takt med at der indenfor et geografisk område er 6-8 interesserede iværksættere, selvstændige eller start-up’ere, men ‘nøjes’ du med at skrive dig på listen af interesserede, kommer du altså bag i køen ift. dem, der har tilmeldt sig helt, når grupperne sammensættes.

Men det er naturligvis ganske gratis og uforpligtende at blive skrevet op på listen.

Du vil holdt ajour med nye tiltag og nye tilbud.