Et udpluk af, hvad jeg har skrevet og bidraget til at skrive

Anvendt antropologisk forskning

Følgende rapporter er udarbejde i samarbejder med en række forskere fra Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet (klik på links):

Maritim beslutningsstøtte om bord – En antropologisk undersøgelse af, hvordan to digitale beslutningsstøttesystemer betragtesogbruges i praksis

Hverdagslæring på kommunale plejecentre – En antropologisk analyse af oplevelser med kompetenceløft og læring i regi af Fremfærd Ældre/Demens

Demensteknologier i praksis – En antropologisk analyse af hverdagspraksis og implementering af velfærdsteknologier til mennesker med demens på danske plejecentre

Noice, social housing and sleep Litteratur-review om nabostøj, relateret til forskningsprojektet: Hvad er Nabostøj? v/Sandra Lori Petersen, som jeg aktuelt har fornøjelsen at arbejde sammen med.

Frafaldsundersøgelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU – En kvalitativ interviewundersøgelse af årsagerne til frafald på seks bachelor-og kandidatuddannelser

Artikler – for ledere og andre gode folk

Organisationsudvikling uden brug af kostbar ledelsestid Artikel af Bettina Skårup. Har været bragt i Uddannelse og Udvikling.

Professionaliseringen af HR – muligheder og vilkår Klumme af Bettina Skårup. Har været bragt i Personalechefen, der udgives af PID-Personalechefer i Danmark.

Ledere har også brug for god ledelse Artikel af Bettina Skårup. Har været bragt på Lederweb, der er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet

Hvad må administrationen af velfærd koste? Artikel af Bettina Skårup. Har har været bragt i tidsskriftet Udvikling.

Grønne lederuddannelser? ι Iværksætterånd blandt de offentlige ledere efterspørges ι Vi ved det godt, men… Klummer af Bettina Skårup. Har været bragt i Ledelse og Uddannelse, Magasinet for offentlig og privat ledelse i videnssamfundet

Videnskabelig ledelse ι Ledelse som profession ι  Hvordan ledelse blev humaniseret ι Ledelse gennem værdier Artikelserie af Bettina Skårup. Om hvordan ledelse, som videns- og praksisfelt, har udviklet sig over tid. Artiklerne har tidligere været bragt i tidsskriftet Ledelse i dag.

Visuel Lederudvikling:

Ledelse af ledere – 10 videocases med 10 velkendte ledelsesdilemmaer. Udarbejdet sammen med Væksthus for Ledelse

Ledere der spirer – et digitalt læringværktøj til fremtidens potentielle ledere. Udarbejdet sammen med Væksthus for Ledelse

Portal for Visuel Lederudvikling – Et filmbiblioteket bestående af en række små film om ledelse, ledelses-udfordringer og dilemmaer (medlemsbaseret – forudsætter login). Udarbejdet i samarbejde med Oneoffmedia for en række professionshøjskoler til brug på bl.a. diplomuddannelser i ledelse